Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Zapytania ofertowe

Uzupełnienie cyberbezpieczeństwa środowiska wysokiej dostępności...

Nazwa postępowania: Uzupełnienie cyberbezpieczeństwa środowiska wysokiej dostępności dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie
Numer postępowania: ZP.026.512022
Termin składania ofert: 12.12.2022, godz. 11:40
1. Zapytanie ofertowe ROZSZERZENIE cyberbezpieczeństwo.doc 2022-12-08
1.1 Zał. 1 Formularz cenowy 51.22.xls 2022-12-08
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 51.2022.docx 2022-12-08
1.3 Formularz oferty.docx 2022-12-08
1.4 51.2022 Wzór umowy.doc 2022-12-08
Zestawienie ofert z dnia 12.12.2022.docx 2022-12-12
Zawiadomienie o wyborze oferty 2022-12-13

STACJA TRAFO Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do najmu

Nazwa postępowania: STACJA TRAFO Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do najmu
Numer postępowania: ZP.221.4.2022
Termin składania ofert:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu STACJA TRAFO 2022-12-05

Dostawa kardiomonitora z modułem gazów anestetycznych

Nazwa postępowania: Dostawa kardiomonitora z modułem gazów anestetycznych
Numer postępowania: ZP.026.50.2022
Termin składania ofert: 09.12.2022, godz. 11:40
1. Zapytanie ofertowe Kardiomonitor.doc 2022-12-05
2. Formularz oferty.docx 2022-12-05
3. Zał. 1 OPZ KARDIOMONITOR.doc 2022-12-05
4. Projekt umowy.docx 2022-12-05
5. RODO Klauzula informacyjna.doc 2022-12-05
6. Odpowiedzi na pytania I .doc 2022-12-08
Zestawienie ofert z dnia 09.12.2022 2022-12-09
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf 2022-12-14

Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do najmu

Nazwa postępowania: Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do najmu
Numer postępowania:
Termin składania ofert:
Najem powierzchni pod automaty typu Vending
Wykaz powierzchni przeznaczonych do najmu AUTOMATY VENDING 2022-11-21

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji

Nazwa postępowania: Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji
Numer postępowania: ZP.026.42.2022
Termin składania ofert: 08.11.2022, godz. 11:00
1. Zaproszenie do składania ofert AUDYT 42.2022.doc 2022-10-28
2. Zał. 1 Projekt umowy na audyt 42.2022.docx 2022-10-28
3. Zał. nr 2 Wymagania odnośnie audytu Zarządzenie Prezesa NFZ.pdf 2022-10-28
4. Zał. 3 OPZ Audyt 42_2022_.docx 2022-10-28
5. Formularz oferty AUDYT 42.2022.doc 2022-10-28
6. Podstawy wykluczenia na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.docx 2022-10-28
7. Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert AUDYT 42.2022.doc 2022-11-02
Zestawienie ofert 2022-11-08
Informacja o wyborze oferty 2022-11-10
  1 3 4