Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Poradnia leczenia bólu

ul. 700-lecia 1
38-100 Strzyżów

Rejestracja telefoniczna pacjentów tel. centrala (17) 2761 112 lub (17) 2774 363

Rejestracja czynna

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

7 00  -  14 30



Poradnia czynna

piątek 9 00 - 12 00




Lekarz:
specjalista anestezjologi i intensywnej terapii
specjalista toksykologii klinicznej

Dr n. med. Włodzimierz Wnęk

piątek 9 00 - 12 00