Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Dyrekcja

Dyrektor
Paweł Pikul

p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa​
Dr n. med. Włodzimierz Wnęk

Główna Księgowa
mgr Agnieszka Turoń

Pielęgniarka Naczelna
mgr Barbara Marczak