Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

 

Kontakt

Dyspozytornia: 17-2764636

 

Opis oddziału

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc niezależnie od tego do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

W ramach NiŚOZ odbywają się lekarskie porady w ambulatorium, porady telefoniczne, a także w uzasadnionych przypadkach wizyty domowe.

W gabinecie zabiegowym, a w sytuacji uzasadnionej również w domu pacjenta, są wykonywane zabiegi pielęgniarskie (np. iniekcja leku) gdy został on zlecony przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikający
z potrzeby zachowania ciągłości leczenia, a także gdy zleci go lekarz podczas wizyty pacjenta w ambulatorium.

Aby uzyskać poradę lub mieć wykonany zabieg, należy przedstawić dowód tożsamości z numerem PESEL,
a obywatele innych innych państw-paszport i Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ-jeśli posiadają). Dotyczy to również porady telefonicznej oraz domowej – przepisy zobowiązują do odnotowania takich samych danych, jak przy wizycie w ambulatorium.

Porady telefoniczne i zgłoszenia są rejestrowane(nagrywane).

Porady udzielane osobom nieubezpieczonym, a także zabiegi pielęgniarskie zlecane przez lekarzy nie bedących lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego (bez umowy
z NFZ) są odpłatne.

Każdy pacjent ma prowadzoną dokumentację medyczną oraz zapewnioną ochrone danych dotyczących stanu zdrowia i sposobu leczenia

 

 

.