Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa artykułów mleczarskich, mięsa i produktów mięsnych z...

Nazwa postępowania: Dostawa artykułów mleczarskich, mięsa i produktów mięsnych z podziałm na pakiety
Numer postępowania: ZP.026.46.2022
Termin składania ofert: 30.11.2022, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia:
2022/BZP 00452640/01

Identyfikator postepowania w miniPortalu
171cacc2-336f-4a8b-8fd8-b56f5b88a228

ADRES SKRZYNKI EPUAPZOZStrzyzow
Ogłoszenie o zamówieniu 2022_BZP 00452640_01.pdf 2022-11-22

Dostawa pozostałych artykułów spożywczych z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa pozostałych artykułów spożywczych z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZP.026.47.2022
Termin składania ofert: 29.11.2022, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia:
2022/BZP 00449264/01

Identyfikator postepowania w miniPortalu
1e302272-91bc-4158-b211-bee44f43573d

ADRES SKRZYNKI EPUAPZOZStrzyzow
Ogłoszenie o zmówieniu r 2022_BZP 00449264_01.pdf 2022-11-21

Dostawa środków ochrony indywidualnej

Nazwa postępowania: Dostawa środków ochrony indywidualnej
Numer postępowania: ZP.26.43.2022
Termin składania ofert: 24.11.2022, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://miniportal.uzp.gov.pl

Numer ogłoszenia 2022/ BZP 00442205/01

Identyfikator postępowania na miniPortalu
d7107977-e72a-4819-aa93-1371dda4297e
Ogłoszenie o zamówieniu 2022_BZP 00442205_01

Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich

Nazwa postępowania: Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich
Numer postępowania: ZP.26.44.2022
Termin składania ofert:
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia:
2022/BZP 00427010/01

Identyfikator postepowania w miniPortalu
96eda1e7-1dd5-4dbe-aa9d-a81b8bf88831

ADRES SKRZYNKI EPUAPZOZStrzyzow
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022_BZP 00427010_01.pdf 2022-11-08

Dostawa leków do ZOZ Strzyzów

Nazwa postępowania: Dostawa leków do ZOZ Strzyzów
Numer postępowania: ZP.26.39.2022
Termin składania ofert: 02.12.2022, godz. 10:00
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

Nr ogłoszenia:
2022-OJS213-610044-pl

Identyfikator postepowania w miniPortalu
6be4f477-17e8-423e-aa99-3af821eb9338

ADRES SKRZYNKI EPUAPZOZStrzyzow
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS213-610044-pl 2022-11-04
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 63 64