Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Izba przyjęć

Kadra

Kierownik
Lek. med. Adam Bieryło - Specjalista chorób wewnętrznych-pulmonolog

Pielęgniarka oddziałowa
Lic. Piel. Grażyna Dziadosz

W Izbie Przyjęć pracuje 16 pielęgniarek na cały etat (w tym pielęgniarka oddziałowa) i jedna pielęgniarka na 1/2 etatu

 

Kontakt

Telefony na centrale szpitala:
(17) 276 11 07
(17) 276 28 04
(17) 276 10 65
(17) 276 12 82

17 27 74 365 - Ambulatorium internistyczne z punktem reanimacyjnym
17 27 74 301 - Ambulatorium chirurgiczne czyste
17 27 74 302 - Ambulatorium chirurgiczne brudne
17 27 74 358 - Dyżurka pielęgniarek

 

Opis oddziału

Izba Przyjęć to część Zespołu Opieki Zdrowotnej udzielająca świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności określonego obszaru. Świadczenia te udzielane są bezpłatnie lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawach.

Kierownik zakładu opieki zdrowotnej jest odpowiedzialny za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i uprawnieniach oraz wymaganiach zdrowotnych. W Izbie Przyjęć pracuje 17 pielęgniarek, posiadają one wymagane kwalifikacje.

Każdy pacjent ma prowadzoną dokumentację medyczną oraz zapewnioną ochronę danych dotyczących stanu zdrowia i sposobu leczenia. Izba Przyjęć zapewnia pacjentom przyjmowanym jak i ambulatoryjnym świadczenia zdrowotne, środki farmaceutyczne, materiały medyczne, pomieszczenia odpowiednie do stanu zdrowia.

Izba Przyjęć jako komórka Zakładu Opieki Zdrowotnej posiada:
 
  • gabinet internistyczny z punktem reanimacyjnym,
  • gabinet chirurgiczny z ambulatorium, w którym przez całą dobę można dokonać wstępnej diagnostyki tj. wykonać badania laboratoryjne, rtg, Ekg, USG
Dyżur lekarski i pielęgniarski jest całodobowy, nie ma lekarza Izby Przyjęć. Pielęgniarki pełniące dyżur w Izbie Przyjęć - po zebraniu wywiadu, telefonicznie zgłaszają pacjenta lekarzom w zależności od jednostki chorobowej (chirurgia, interna, OA i IT, gin-poł.) Informacje o kazdym chorym wypisywane są do księgi przyjęć. W Izbie Przyjęć odbywa się kąpiel pacjenta i zmiana ubrania na bieliznę własną lub szpitalną. Ubrania i rzeczy osobiste zbyteczne w czasie pobytu w szpitalu przekazywane są rodzinie lub zostają zabezpieczone w magazynie depozytów przedmiotów osobistych (za pisemnym potwierdzeniem). Przyjęty pacjent jest przeprowadzany lub przewożony do oddziału wraz z dokumentacją szpitalną- choremu może towarzyszyć rodzina. Opieka pielęgniarska świadczona pacjentowi w czasie pobytu w Izbie Przyjęć wynika z jego stanu i jest dostosowana do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Chory w Izbie Przyjęć jest informowany o wykonywanych zabiegach pielęgnacyjnych, diagnostycznych i leczniczych, na które musi wyrazić pisemną zgodę.

 

Wymagania

Aby być przyjętym na oddział wymagane są dokumenty: 
  • Skierowanie od lekarza 
  • Aktualny dowód ubezpieczenia 
  • NIP płatnika składek 
  • Dowód osobisty 
  • NIP osobisty pacjenta (w przypadku potrzeby zwolnienia lekarskiego)