Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych


Ewelina Kazalska
e-mail: iod@zozstrzyzow.pl
tel. 17 27 61 107 wew. 559