Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Podziękowanie dla Powszechnego Zakład Ubezpieczeń na Życie

24.01.2022


Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie informuje, że dzięki przekazaniu środków przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z FUNDUSZU PREWENCYJNEGO w wysokości 10.000,00 zł. Szpital Powiatowy w Strzyżowie w listopadzie 2021 roku zakupił sprzęt medyczny, niezbędny do opieki nad pacjentami.

Kwota dofinansowania została przeznaczona na:
1) sprzęt BV - moduł przewodnictwa nerwowo-mięśniowego dla Bloku Operacyjnego,
2) wózek reanimacyjny dla Oddziału Ginekologicznego,
3) przenośnik taśmowo-rolkowy dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

Zakupiony sprzęt znacznie usprawni pracę wykwalifikowanego personelu medycznego, co pozwoli podnieść jakość usług i zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo naszych pacjentów, szczególnie w tak trudnym czasie jakim jest pandemia.

​Bardzo dziękujemy za okazane wsparcie.
3

2022-01-24

1

2022-01-24

2

2022-01-24

Pzu

2022-01-25


Powrót