Banner

PRZETARGI

 • Dostawa leków dla ZOZ Strzyżów
 • 17.04.2014
  Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa leków dla ZOZ STRZYŻÓW

 • Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego
 • 16.04.2014
  Zapytania i wyjasnienia do SIWZ
  ZMODYFIKOWANY Formularz asortymentowo - cenowy 6_14
  ZMODYFIKOWANY Formularz oferty 6_14

  11.04.2014
  Ogloszenie o zmianie ogloszenia
  Przesuniecie terminu otwarcia ofert

  08.04.2014
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej
  1. SIWZ 6_14
  2. Formularz asortymentowo - cenowy
  3. Oswiadczenie art.22 - zal. nr 2
  4. Zalacznik nr 3 art. 24 ust. 1
  5. Zalacznik nr 5a art. 24 ust. 1 pkt 2
  6. Formularz oferty 6_14
  Projekt umowy _14

 • Dostawa różnych materiałów medycznych
 • 09.04.2014
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  24.03.2014
  Zapytania i wyjaśnienia nr 1
  ZMIANA Pakietu nr 5

  18.03.2014
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Przesunięcie terminu otwarcia ofert na 27.03.2014

  11.03.2014
  Ogłoszenie o zamówieniu
  1. SIWZ 4_14
  2. Zal. nr 1 Formularz cenowo-ofertowy
  3. Oswiadczenie art.22 - zal. nr 2
  4. Oswiadczenie art.24 ust.1 - zal.nr 3
  5. Oswiadczenie art.24 - zal.nr 5a
  6. Formularz Oferty
  7. Projekt umowy

 • Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego oraz testów do sterylizacji
 • 09.04.2014
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II

  03.04.2014
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  07.03.2014
  Zapytania i wyjasnienia do SIWZ

  05.03.2014
  MODYFIKACJA SIWZ, NOWY TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 14.03.2014
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
  ZMODYFIKOWANY Formularz oferty 3_14
  ZMODYFIKOWANY Formularz asortymentowo-cenowy 3_14

  27.02.2014
  Ogloszenie o zmianie ogloszenia
  Przesuniecie terminu otwarcia ofert

  24.02.2014
  Ogłoszenie o zamówieniu
  1. SIWZ 3_14
  2. Formularz asortymentowo-cenowy 3_14-sprzet laboratoryjny
  3. Zalacznik nr 2 Oswiadczenie art. 22
  4. Zalacznik nr 3 art. 24 ust. 1
  5. Zalacznik nr 4a art. 24 ust. 1 pkt 2
  6. Formularz oferty 3_14
  Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej
  Projekt umowy 4_13

 • Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na 9 pakietów
 • 07.02.2014
  II Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2_14

  05.02.2014
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  23.01.2014
  Ogłoszenie o zamówieniu
  1. SIWZ Art. spożywcze 2_14
  2. Oferta cenowa żywność-zał. nr 1
  3. Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22
  4. Załącznik nr 3 art. 24 ust. 1
  5. Załącznik nr 4a art. 24 ust. 1 pkt 2
  6. Załącznik nr 5 Oświadczenie o nienależeniu do grupy kapitałowej
  7. Formularz Oferty 2_14
  8. Projekt umowy

 • Dostawa odczynników immunochemicznych i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów immunochemicznych przez okres 36 miesięcy
 • 23.01.2014
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  16.01.2014
  9. Pytania i odpowiedzi nr 1
  9a. Projekt umowy dostawy 1_14 PO MODYFIKACJI
  9b. Projekt umowy dzierżawy 1_14 PO MODYFIKACJI
  9c. Parametry graniczne - zal. nr 1a PO MODYFIKACJI

  13.01.2014
  Ogłoszenie o zamówieniu
  1. SIWZ 1_14
  2. Oferta cenowa - zalacznik nr 1
  2a. Parametry graniczne - zalacznik nr 1a
  3. Zal. nr 2 Oswiadczenie art. 22
  4. Zal. nr 3 art. 24 ust. 1
  5. Zal. nr 5a Oswiadczenie art.24
  6. Formularz oferty 1_14
  7. Projekt umowy dostawy 1_14
  8. Projekt umowy dzierzawy 1_14

 • Dostawa materiałów opatrunkowych oraz dzierżawa urządzeń do podciśnieniowej terapii ran.
 • 21.01.2014
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  15.01.2014
  9. Pytania i odpowiedzi nr 1
  9a. Załącznik nr 1 - Oferta cenowa PO MODYFIKACJI

  14.01.2014
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Przesuniecie terminu otwarcia ofert na 20.01.2014

  09.01.2014
  Ogłoszenie o zamówieniu
  1. SIWZ 34_13
  2. Załącznik nr 1 - Oferta cenowa
  2a. Załącznik nr 1a Formularz wymaganych parametrów Pakiet nr 2
  3. Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22
  4. Załącznik nr 3 art. 24 ust. 1
  5. Załącznik nr 5a Oświadczenie art.24
  6. Formularz Oferty
  7. Projekt umowy
  8. Projekt umowy dzierżawy 34_13

 • Dostawa paliw bezpośrednio na stacjach paliw wykonawcy dla samochodów służbowych ZOZ Strzyżów: etylina, olej napędowy 37_13
 • 08.01.2014
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty paliwo

  31.12.2013
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Przesunięcie godziny składania i otwarcia ofert

  30.12.2013
  Ogłoszenie o zamówieniu
  1. SIWZ 37_13
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie art.22 - zal. nr 1
  4. Oświadczenie art.24 - zal. nr 2
  5. Oświadczenie art.24 - zal. nr 3a
  6. Załącznik nr 6 Oświadczenie o nienależeniu do grupy kapitałowej
  7. Projekt umowy

 • Dostawa art. spożywczych z podziałem na 4 pakiety.
 • 19.12.2013
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 36_13
  II Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 36_13

  09.12.2013
  Pytania i odpowiedzi

  05.12.2013
  Ogłoszenie o zamówieniu
  1. SIWZ Art. spożywcze 36_13
  2. Oferta cenowa-zal. nr 1
  3. Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22
  4. Załącznik nr 3 art. 24 ust. 1
  5. Załącznik nr 4a art. 24 ust. 1 pkt 2
  6.Załącznik nr 5 Oświadczenie o nienależeniu do grupy kapitałowej
  7. Formularz Oferty 36_13
  8. Projekt umowy

 • Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej.
 • 16.12.2013
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2

  09.12.2013
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet 1 i 6

  28.11.2013
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  SPROSTOWANIE odpowiedzi i przesunięcie terminu składania ofert na 03.12.2013

  26.11.2013
  8. Pytania i odpowiedzi 1 do SIWZ

  18.11.2013
  Ogłoszenie o zamówieniu
  1. SIWZ 33_13
  2. Zalacznik nr 1 Oferta cenowa 33_13
  3. Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22
  4. Zalacznik nr 3 art. 24 ust. 1
  5. Zalacznik nr 5a Oswiadczenie art.24
  6. Formularz Oferty
  7. Projekt umowy

 • Dzierżawa analizatorów wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i części eksploatacyjnych oraz dostawa odczynników i materiałów do analizatora Mythic 18 przez okres 36 miesięcy.
 • 28.11.2013
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 3

  22.11.2013
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 1 i 2

  05.11.2013
  Zapytania i wyjaśnienia
  Broszura techniczna do pytania nr 1

  31.10.2013
  Ogłoszenie o zamówieniu
  1. SIWZ 20_13
  2. Zal. nr 1 Oferta cenowa 20_13
  2a. Zal. nr 1a Parametry graniczne Część nr 1
  2b. Zal. nr 1b Parametry graniczne Część nr 3
  3. Zal. nr 2 Oswiadczenie art. 22
  4. Zal. nr 3 art. 24 ust. 1
  5. Zal. nr 5a Oswiadczenie art.24
  6. Formularz oferty 20_13
  7. Projekt umowy dostawy 20_13
  8. Projekt umowy dzierzawy 20_13

 • Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na 9 pakietów.
 • 30.10.2013
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 32_13

  16.10.2013
  Ogłoszenie o zamówieniu
  1. SIWZ Art. spożywcze 32_13
  2. Oferta cenowa żywność-zal. nr 1
  3. Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22
  4. Załącznik nr 3 art. 24 ust. 1
  5. Załącznik nr 4a art. 24 ust. 1 pkt 2
  6. Załącznik nr 5 Oświadczenie o nienależeniu do grupy kapitałowej
  7. Formularz Oferty 32_13
  8. Projekt umowy

 • Dostawa drobnego sprzętu medycznego i laboratoryjnego z podziałem na pakiety.
 • 10.12.2013
  II Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  15.11.2013
  I Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  22.10.2013
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

  22.10.2013
  MODYFIKACJA Formularz oferty
  Odpowiedzi na pytania
  ZMIANY Oferta cenowa pak. 7 i 7a - zal. nr 1 (3)

  18.10.2013
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
  II Przesunięcie terminu otwarcia ofert na 25.10.2013r.

  11.10.2013
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Przesunięcie terminu otwarcia ofert

  08.10.2013
  Ogłoszenie o zamówieniu
  1. SIWZ Drobny sprzęt medyczny 29_13
  2. Oferta cenowa - zal. nr 1
  3. Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22
  4. Załącznik nr 3 art. 24 ust. 1
  5. Załącznik nr 4a art. 24 ust. 1 pkt 2
  6. Załącznik nr 5 Oświadczenie o nienależeniu do grupy kapitałowej
  7. Formularz oferty
  8. Projekt umowy 29_13

 • Dostawa materiałów opatrunkowych.
 • 18.10.2013
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  07.10.2013
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

  07.10.2013
  9. Zapytania i wyjaśnienia oraz przesunięcie terminu otwarcia ofert na 11.10.2013
  9a. Modyfikacja pakietu nr 4
  9b. Formularz oferty ZMIANA

  03.10.2013
  8. Zapytania i wyjaśnienia
  8a. Modyfikacja pakietu nr 2

  01.10.2013
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
  Przesunięcie terminu otwarcia ofert na 09.10.2013

  26.09.2013
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Przesunięcie terminu otwarcia ofert na 04.10.2013

  23.09.2013
  Ogłoszenie o zamówieniu
  1. SIWZ 31_13
  2. Załącznik nr 1 - Oferta cenowa
  3. Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22
  4. Załącznik nr 3 art. 24 ust. 1.doc
  5. Załącznik nr 5a Oświadczenie art.24
  6. Formularz Oferty
  7. Projekt umowy

 • Dostawa preparatów do żywienia.
 • 26.09.2013
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  17.09.2013
  Ogłoszenie o zamówieniu
  1. SIWZ 30_13
  2. Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy
  3. Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22
  4. Załącznik nr 3 art. 24 ust. 1
  5. Załącznik nr 5a Oświadczenie art.24
  6. Formularz Oferty 30_13
  7. Projekt umowy 30_13

 • Dostawa w formie leasingu finansowego videoduodenoskopu.
 • 23.08.2013
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  12.08.2013
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
  8. Odpowiedzi na pytania Przesunięcie terminu składania ofert na 20.08.2013
  8a. Formularz ogólny oferty ZMIANA
  8b. Projekt umowy ZMIANA

  07.08.2013
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Przedłużenie terminu składania ofert

  02.08.2013
  Ogłoszenie o zamówieniu
  1. SIWZ Videoduodenoskop 28_13
  2. Specyfikacja techniczna videoduodenoskopu
  3. Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22
  4. Załącznik nr 3 art. 24 ust. 1
  5. Załącznik nr 4a art. 24 ust. 1 pkt 2
  6. Formularz ogólny oferty videoduodenoskop
  7. Projekt umowy 28_13

 • Dostawa materiałów opatrunkowych.
 • 20.08.2013
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  29.07.2013
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  8. Zapytania i wyjaśnienia, Modyfikacja pak. 2,4,6 oraz Przesunięcie terminu skladania ofert na 01.08.2013
  8a. Załącznik nr 1 - Oferta cenowa modyfikacja pak.2,4,6

  23.07.2013
  Ogłoszenie o zamówieniu
  1. SIWZ 21_13
  2. Załącznik nr 1 - Oferta cenowa
  3. Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22
  4. Załącznik nr 3 art. 24 ust. 1
  5. Załącznik nr 4a art. 24 ust. 1 pkt 2
  6. Formularz Oferty
  7. Projekt umowy

 • Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na 9 pakietów.
 • 30.07.2013
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26_13

  18.07.2013
  Ogłoszenie o zamówieniu
  1. SIWZ Art. spożywcze 26_13
  2. Oferta cenowa żywność-zal. nr 1
  3. Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22
  4. Załącznik nr 3 art. 24 ust. 1
  5. Załącznik nr 4a art. 24 ust. 1 pkt 2
  6. Załącznik nr 5 Oświadczenie o nienależeniu do grupy kapitałowej
  7. Formularz Oferty 26_13
  8. Projekt umowy

 • Dostawa videoduodenoskopu w formie leasingu.
 • 22.07.2013
  11. Odpowiedzi na pytania 2
  11a. Rachunek zyskow i strat za 2012
  11b. Bilans za 2012
  11c. Rachunek zyskow i strat na 31.03.2013
  11d. Bilans na 31.03.2013

  18.07.2013
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  10. Odpowiedzi na pytania 1
  10a. Formularz ogólny oferty videoduodenoskop Modyfikacja 18.07.2013
  10b. Projekt umowy Modyfikacja 18.07.2013

  18.07.2013
  9. Przesuniecie terminu otwarcia ofert na 25.07.2013

  15.07.2013
  8. Modyfikacja tresci SIWZ
  8a. Specyfikacja techniczna videoduodenoskopu NOWY

  12.07.2013
  Ogłoszenie o zamówieniu
  1. SIWZ Videoduodenoskop 22_13
  2. Specyfikacja techniczna videoduodenoskopu
  3. Zalacznik nr 2 Oswiadczenie art. 22
  4. Zalacznik nr 3 art. 24 ust. 1
  5. Zalacznik nr 4a art. 24 ust. 1 pkt 2
  6. Formularz ogolny oferty videoduodenoskop
  7. Projekt umowy 22_13

 • Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie.
 • 27.06.2013
  Ogłoszenie o wynikach postępowania

  17.06.2013
  Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ

  14.06.2013
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ Przetarg nieograniczony
  Zał nr 1 Szczegółowe warunki zamówienia
  Zał nr 6 - Rejestr majątku
  Zał nr 7 Informacje do oceny ryzyka
  Sprzęt elekt medyczny i niemedyczny

 • Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do analizatora PENTRA 400 przez okres 36 miesięcy.
 • 25.06.2013
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  18.06.2013
  8. Zapytania i wyjaśnienia nr 1

  13.06.2013
  Ogłoszenie o zamówieniu
  1. SIWZ 15_13
  2. Oferta cenowa - zal. nr 1
  3. Oświadczenie art.22 - zal. nr 2
  4. Oświadczenie art.24 ust.1 - zal.nr 3
  5. Oświadczenie art.24 - zal.nr 4a
  6. Formularz oferty PENTRA
  7. Projekt umowy 15_13.doc

 • Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i palet.
 • 24.06.2013
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  10.06.2013
  Ogłoszenie o zamówieniu
  1. SIWZ Gazy medyczne 19_13
  2. Formularz asortymentowo-cenowy Zal. nr 1
  3. Zalacznik nr 2 Oswiadczenie art. 22
  4. Zalacznik nr 3 art. 24 ust. 1
  5. Zalacznik nr 4a art. 24 ust. 1 pkt 2
  6. Formularz oferty
  7. Projekt umowy gazy medyczne

 • Świadczenie usług pralniczych dla ZOZ Strzyżów.
 • 11.06.2013
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  03.06.2013
  Ogłoszenie o zamówieniu
  1. SIWZ usługa prania 18_13
  2. Załącznik nr 1-Oferta cenowa
  3. Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22
  4. Załącznik nr 3 art. 24 ust. 1
  5. Załącznik nr 4a art. 24 ust. 1 pkt 2
  6. Formularz oferty
  7. Projekt umowy PRANIE

 • Na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie.
 • 14.06.2013
  Ogłoszenie o wynikach postępowania
  Unieważnienie przetargu dla Pakietu I

  11.06.2013
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ 4

  10.06.2013
  Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ 3

  06.06.2013
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ 2
  Zał nr 1 do odpowiedzi z dnia 06.06.2013

  04.06.2013
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ

  29.05.2013
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ Przetarg nieograniczony
  Zał nr 1 Szczegolowe warunki zamowienia
  Zał nr 8 - Rejestr majatku
  Zał nr 9 Informacje do oceny ryzyka
  Zał nr 10 - Rejestr pojazdow
  Sprzęt elekt medyczny i niemedyczny

 • Oprogramowanie specjalistyczne i wdrożenie, zakup sprzętu i integracja z PSIM na potrzeby projektu Kompleksowa informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)
 • 09.09.2013
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  26.06.2013
  20. Odpowiedzi 2
  20a. Modyfikacja 26.06.2013-Zal nr 17- Wymagania dla oprogramowania
  20b. Modyfikacja 26.06.2013 Zal nr 19 oprogramowanie ZDL
  20c. Modyfikacja umowy 26.06.2013

  21.06.2013
  Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
  19. Odpowiedzi 1-przesunięcie terminu otw. i skl na 15.07.2013
  19a. Modyfikacja 20.06.2013-Zal nr 15 Wymagania ogólne
  19b. Modyfikacja 20.06.2013-Zal nr 16- Sprzęt komputerowy
  19c. Modyfikacja 20.06.2013-Zal nr 17- Wymagania dla oprogramowania
  19d. Modyfikacja 20.06.2013-Zal nr 18- ZDO
  19e. Modyfikacja 20.06.2013-Formularz oferty - oferta podstawowa
  19f. Modyfikacja 20.06.2013- Formularz oferty - oferta wariantowa
  19g. Modyfikacja 20.06.2013-Projekt umowy

  23.05.2013
  Ogloszenie o zamowieniu

  27.05.2013
  1. SIWZ 8_13
  2. Zal nr 1 Oswiadczenie art. 22
  3. Zal nr 2 Wykaz dostaw lub usług
  4. Zal nr 3 Wykaz osob
  5. Zal nr 8 art. 24 ust. 1
  6. Zal nr 9a Oswiadczenie art.24
  7. Zal nr 15 Wymagania ogolne
  8. Zal nr 16- Sprzet komputerowy
  9. Zal nr 17- Wymagania dla oprogramowania
  10. Zal nr 17a-Oprogramowanie podlegające wymianie przy ofercie wariantowej
  11. Zal nr 18- ZDO
  12. Zal nr 19 oprogramowanie ZDL
  13. Zal nr 20- Integracja z PSIM
  14. Zal nr 21 Gwarancja i nadzór
  15. Zal nr 23 Dodatkowe funkcjonalności podlegające ocenie
  16. Formularz oferty - oferta podstawowa
  17. Formularz oferty - oferta wariantowa
  18. Projekt umowy

 • Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na 4 pakiety.
 • 24.06.2013
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty III

  20.06.2013
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II

  04.06.2013
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  16.05.2013
  Ogłoszenie o zamówieniu
  1. SIWZ Art. spożywcze 16_13
  2. Oferta cenowa-zal. nr 1
  3. Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22
  4. Załącznik nr 3 art. 24 ust. 1
  5. Załącznik nr 4a art. 24 ust. 1 pkt 2
  6. Załącznik nr 5 Oświadczenie o nienależeniu do grupy kapitałowej
  7. Formularz Oferty 12_13
  8. Projekt umowy

 • Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety
 • 19.07.2013
  II Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  02.07.2013
  I Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  04.06.2013
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
  Ogloszenie o zmianie ogloszenia 3

  03.06.2013
  9. Pytania i odpowiedzi-przesuniecie terminu na 07.06.2013
  9a. ZMIANY Oferta cenowa pak. 3, 3a, 3b, 11, 11a, 11b, 14, 14a, 18, 18a, 18b, 19, 19a, 19b, 19c, 22, 22a, 22b
  9b. Formularz oferty-modyfikacja

  20.05.2013
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Przesunięcie terminu otwarcia ofert

  15.05.2013
  Ogłoszenie o zamówieniu
  1. SIWZ Drobny sprzęt medyczny_14_12
  2. Oferta cenowa - zal. nr 1
  3. Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22
  4. Załącznik nr 3 art. 24 ust. 1
  5. Załącznik nr 4a art. 24 ust. 1 pkt 2
  6. Załącznik nr 5 Oświadczenie o nienależeniu do grupy kapitalowej
  7. Formularz oferty
  8. Projekt umowy 14_13

 • Archiwum przetargów
 • Aby obejrzeć starsze przetargi kliknij tutaj

  Opracował: Dawid Smyka