Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

Kadra

Personel zakładu
- lekarz
- pielęgniarki
- rehabilitant
- technik fizjoterapii
- terapeuta zajęciowy
- psycholog
- pracownik socjalny
- personel pomocniczy

 

Kontakt

Telefony na centrale szpitala:
(17) 276 11 07
(17) 276 28 04
(17) 276 10 65
(17) 276 12 82

Ważne telefony wewnętrzne oddziału:
377 – kierownik
392 – dyzurka pielęgniarek
391 – korytarz

 

Opis oddziału

Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy jest zakładem stacjonarnym, w którym prowadzi się profesjonalną opiekę całodobową nad pacjentem przewlekle chorym.
Opieka ta obejmuje:
- świadczenia pielęgnacyjne,
- opiekuńcze, 
- rehabilitację ruchową, zgodnie ze zleceniem lekarza, 
- terapię zajęciową, 
- terapię psychologiczną, 
-kontynuację leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla podopiecznych nie wymagających hospitalizacji.

Celem świadczonych przez nas usług jest podtrzymanie i jeżeli to możliwe poprawienie zdrowia i sprawności chorego. Zajmujemy się również promocją zdrowia, prowadzimy edukację zdrowotną podopiecznych, a także ich rodzin.

W zakładzie przebywają chorzy:
- ze schorzeniami neurologicznymi (po udarach mózgu, z niedowładami),
- z chorobami otępiennymi pochodzenia naczynioruchowego,
- z przewlekłymi chorobami płuc i krążenia,
- po złamaniach i urazach,
- z powikłaniami cukrzycowymi, trudno gojącymi się owrzodzeniami, odleżynami,
- chorzy w stanie wegetatywnym.

 

Warunki przyjęcia

Podstawą skierowania do zakładu pielęgnacyjno– opiekuńczego jest:
- wniosek lekarza POZ lub wniosek lekarza oddziału szpitalnego
- wywiad pielęgniarki rodzinnej wraz z oceną pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel
- zgoda pacjenta na pobyt w zakładzie wyrażona własnoręcznym podpisem lub podpisem przedstawiciela ustawowego.

Do zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego nie może być przyjęty pacjent z rozpoznaną chorobą psychiczną i / lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej.
 

Pacjent zgłaszający się do Zakładu powinien posiadać ze sobą:
- przybory toaletowe (gąbki 2 sztuki – jasna i ciemna, rękawice foliowe do mycia 2 sztuki – jasna i ciemna)
- mydło w płynie
- szampon do włosów
- grzebień
- oliwka do ciała
- ręcznik papierowy, chusteczki nawilżone
- przybory do golenia (mężczyźni) – maszynki jednorazowe
- pidżama, 4 podkoszulki
- dres dla pacjentów chodzących
- 2 – 3 pary skarpet

Odzież i ręczniki należy opisać markerem bądź wyszyć nazwisko pacjenta. Należy zabrać ze sobą również leki stale przyjmowane w dawce na pierwszy dzień pobytu, gdyż w chwili przyjęcia zakład może nie dysponować danymi lekami.

 

Kwalifikacja pacjenta do Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego

Dokumenty:
- decyzja o wysokości emerytury / renty, bądź decyzja o przyznaniu zasiłku stałego
- ostatni odcinek emerytury / renty
- karty informacyjne z pobytu w szpitalu
- aktualne badania: morfologia, mocz, mocznik cukier, elektrolity, Rtg klatki piersiowej.

Do pobrania:
Komplet dokumentów należy złożyć u kierownika zakładu, który wspólnie z lekarzem dokonuje kwalifikacji pacjenta. O fakcie zakwalifikowania pacjent zostaje poinformowany listownie. Pacjenci przyjmowani są zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Dokładny termin przyjęcia pacjenta do zakładu uzgadnia kierownik telefonicznie z pacjentem lub jego opiekunem. Okres pobytu w Zakładzie jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta.