Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Zapytania ofertowe

Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do najmu

Nazwa postępowania: Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do najmu
Numer postępowania:
Termin składania ofert:
Najem powierzchni pod automaty typu Vending
Wykaz powierzchni przeznaczonych do najmu AUTOMATY VENDING 2022-11-21

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji

Nazwa postępowania: Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji
Numer postępowania: ZP.026.42.2022
Termin składania ofert: 08.11.2022, godz. 11:00
1. Zaproszenie do składania ofert AUDYT 42.2022.doc 2022-10-28
2. Zał. 1 Projekt umowy na audyt 42.2022.docx 2022-10-28
3. Zał. nr 2 Wymagania odnośnie audytu Zarządzenie Prezesa NFZ.pdf 2022-10-28
4. Zał. 3 OPZ Audyt 42_2022_.docx 2022-10-28
5. Formularz oferty AUDYT 42.2022.doc 2022-10-28
6. Podstawy wykluczenia na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.docx 2022-10-28
7. Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert AUDYT 42.2022.doc 2022-11-02
Zestawienie ofert 2022-11-08
Informacja o wyborze oferty 2022-11-10

Dostawa pomp infuzyjnych

Nazwa postępowania: Dostawa pomp infuzyjnych
Numer postępowania: ZP.26.37.2022
Termin składania ofert: 31.10.2022, godz. 11:40
1. Zapytanie ofertowe Pompy infuzyjne.doc 2022-10-24
2. Formularz oferty.docx 2022-10-24
3. Zał. 1 OPZ POMPA INFUZYJNA.doc 2022-10-24
4. Projekt umowy.docx 2022-10-24
5. RODO Klauzula informacyjna.doc 2022-10-24
Zestawienie ofert z dnia 31.10.2022.docx 2022-10-31
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf 2022-11-02

Dostawa defibrylatorów

Nazwa postępowania: Dostawa defibrylatorów
Numer postępowania: ZP.026.35.2022
Termin składania ofert: 03.10.2022, godz. 11:40
1. Zapytanie ofertowe Defibrylatory 2022-09-26
2. Formularz oferty.docx 2022-09-26
3. Zał. 1 OPZ DEFIBRYLATORY.doc 2022-09-26
4. Projekt umowy.docx 2022-09-26
5. RODO Klauzula informacyjna.doc 2022-09-26
6. Odpowiedzi na pytania I .doc 2022-09-28
Zawiadomienie o wyborze oferty 2022-10-03

DOSTAWA PALIW BEZPOŚREDNIO NA STACJACH PALIW WYKONAWCY DLA...

Nazwa postępowania: DOSTAWA PALIW BEZPOŚREDNIO NA STACJACH PALIW WYKONAWCY DLA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ZOZ STRZYŻÓW ETYLINA, OLEJ NAPĘDOWY
Numer postępowania: ZP.26.3.2022
Termin składania ofert: 23.03.2022, godz. 11:00
1. Paliwa Zaproszenia do składania ofert.doc 2022-03-17
2. Formularz_oferty 3_22.doc 2022-03-17
3. Projekt_umowy_3_22.doc 2022-03-17
Informacja z otwarcia ofert z dn 23.03.2022 2022-03-23
  1 3