Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa implantów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium

Nazwa postępowania: Dostawa implantów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-6/19
Termin składania ofert: 19.02.2019, godz. 13:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-07
1. SIWZ_6_18 2019-02-07
2._Zał._nr_1_-_Formularz_cenowy 2019-02-07
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2019-02-07
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2019-02-07
5._Formularz_Oferty 2019-02-07
6. Projekt umowy 2019-02-07
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 19.02.2019 2019-02-12
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2019-02-12
7. Zapytania i wyjaśnienia oraz zmiana pakietu nr 3 2019-02-13
7a. ZMIANA Projektu umowy 2019-02-13
7b. ZMIANA PAKIETU NR 3 -Zał._nr_1-Formularz_cenowy 2019-02-13

Dostawa artykułów mleczarskich mleczarskich

Nazwa postępowania: Dostawa artykułów mleczarskich mleczarskich
Numer postępowania: ZOZ.Zp-382-5/19
Termin składania ofert: 25.01.2019, godz. 12:40
Ogłoszenie nr 504527.docx 2019-01-17
1. SIWZ_Art. mleczarskie_5_19.doc 2019-01-17
2. Oferta_cenowa-zal._nr_1.xls 2019-01-17
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik nr 2.doc 2019-01-17
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt 23 ustawy-Pzp-Załącznik nr 3.doc 2019-01-17
5. Formularz_Oferty.doc 2019-01-17
6. Projekt_umowy.doc 2019-01-17
Informacje_z_otwarcia_ofert_z_dnia_25.01.2019r. 2019-01-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZOZ.ZP-382-5_19 2019-01-28

Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki...

Nazwa postępowania: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 22.01.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia medyczne 2019-01-16
Oferta FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA 2019-01-16
Szczegółowe_warunki_konkursu_na_świadczenie_medyczne 2019-01-16
projekt umowy oddział chirurgii 2019-01-16
projekt umowy oddział dzienny rahabilitacji 2019-01-16
projekt umowy pielegniarki ratownicy 2019-01-16
projekt umowy poradnia 2019-01-16
projekt umowy POZ lekarz 2019-01-16
projekt umowy POZ pielegniarka 2019-01-16
projekt umowy POZ ratownik 2019-01-16
projekt umowy TK 2019-01-16
projekt_opis_badań_rtg 2019-01-16
projekt_opis_badań_USG._USG_Dopller 2019-01-16
projekt_umowy_lekarze_PRM 2019-01-16
Roztrzygnięcie konkursu ofert 2019-01-23
Przesunięcie rozstrzygnięcia TK, USG. RTG.docx 2019-01-24
Rozstrzygnięcie 25.01.2019.docx 2019-01-25

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w w zakresie diagnostyki...

Nazwa postępowania: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i i medycznej
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 23.01.2019, godz. 13:00
1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT diagnostyka laboratoryjna i medyczna.doc 2019-01-15
2. Warunki Konkursu Ofert.doc 2019-01-15
3. Formularz oferty OGÓLNY.doc 2019-01-15
4. Zał 1 oferta cenowa dla Grupy 1 i Grupy 2.xlsx 2019-01-15
5. Zał. 1 Oferta cenowa Grupa 3 Badania histopatologiczne.doc 2019-01-15
6. Projekt umowy Gr. 1 i 2.doc 2019-01-15
7. Projekt umowy Gr. 3 H-P.doc 2019-01-15
8. Skorygowany Projekt umowy Gr. 1 i 2 2019-01-18
9. Skorygowany Projekt umowy Gr. 3 H-P 2019-01-18
Informacja o proteście 2019-01-22
Informacja o nieuwzględnieniu protestu 2019-01-23
Odpowiedzi na pytania.pdf 2019-01-23
Rozstrzygnięcie konkursu DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA I MEDYCZNA 2019-01-24

Dostawa implantów ortopedycznych (płytki wraz z mocowaniem) wraz z...

Nazwa postępowania: Dostawa implantów ortopedycznych (płytki wraz z mocowaniem) wraz z udostępnieniem instrumentarium
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-3/19
Termin składania ofert: 18.01.2019, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-01-10
1._SIWZ_3_19 2019-01-10
2. Zał. nr 1 - Formularz cenowy 2019-01-10
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2019-01-10
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2019-01-10
5._Formularz_Oferty 2019-01-10
6. Projekt umowy 2019-01-10
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2019-01-21
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 35 36