Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa materiałów szewnych i innych materiałów medycznych

Nazwa postępowania: Dostawa materiałów szewnych i innych materiałów medycznych
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-21/18
Termin składania ofert: 02.10.2018, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-09-21
1. SIWZ_21 2018-09-21
2. Zał. nr 1 Formularz cenowo-ofertowy 2018-09-21
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2018-09-21
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2018-09-21
5. Formularz Oferty 2018-09-21
6. Projekt umowy 2018-09-21
7. MODYFIKACJA PAKIETU NR 9 2018-09-24
7a. ZMIANA PAK.9 Zał._nr_1_Formularz_cenowo-ofertowy 2018-09-24
8. Zapytania i wyjasnienia. Zmiana terminu składania ofert 2018-09-27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-09-27
Informacje_z_otwarcia_ofert_z_dnia_02.10.2018 2018-10-02

Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP.382-22/18
Termin składania ofert: 18.09.2018, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamowieniu nr 614616 2018-09-10
1._SIWZ_Art.spozywcze_22_18 2018-09-10
2._Oferta_cenowa_22_18_-_zał._1 2018-09-10
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 22_18 2018-09-10
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 22_18 2018-09-10
5._Formularz_Oferty_22_18 2018-09-10
6._Projekt_umowy_22_18 2018-09-10
7._Odpowiedź na zapytanie 2018-09-12
Informacje_z_otwarcia_ofert 18.09.2018 2018-09-18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-09-24
Zawiadomienie o wyborze Pak. 7 Jajka kurze 2018-10-11

Świadczenie usług pralniczych dla ZOZ Strzyżów

Nazwa postępowania: Świadczenie usług pralniczych dla ZOZ Strzyżów
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-19/18
Termin składania ofert: 28.08.2018, godz. 11:40
Ogłoszenie o zamówieniu nr 606211 2018-08-20
1._SIWZ_19_18 2018-08-20
2. Załącznik nr 1-Oferta cenowa 2018-08-20
3. Załącznik nr 2 do SIWZ 2018-08-20
4._Załącznik_nr_3_Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp 2018-08-20
5. Załącznik nr 5do SIWZ 2018-08-20
6. Formularz oferty 2018-08-20
7. Projekt umowy PRANIE 2018-08-20
Informacja_z_otwarcia_ofert__19_18 2018-08-28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-08-31

Dostawa SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.Zp-382-17/18
Termin składania ofert: 20.09.2018, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS144-328833-pl.pdf 2018-07-30
1. SIWZ_Dostawa sprzętu i aparatury medycznej z_podziałem_na_pakiety 17_... 2018-07-30
2. Zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip 2018-07-30
3. Zał. 2 Formularz JEDZ.doc 2018-07-30
4. Zał. 2a Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf 2018-07-30
5. Zał.. 3 Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp.doc 2018-07-30
6. Formularz oferty z załącznikie asortymentowo-cenowym.docx 2018-07-30
7. Projekt umowy.docx 2018-07-30
8. KLAUZULA RODO.docx 2018-07-30
9. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców nr 1 z dnia 10.08.2018 r.doc 2018-08-10
9.1. Modyfikacja OPZ - pak. 5 Myjnie do basenów i kaczek Chir, OIOM.doc 2018-08-10
9.2 . Modyfikacje OPZ - pak. 7 Wózki anestez. Chir, Endosk, Blok.doc 2018-08-10
9.3. Modyfikacja OPZ - pak. 18 Respirato transport. OIOM.doc 2018-08-10
9.4. Modyfikacje OPZ - pak. 22 Łóżka OIOM i Prac. ENDOSK.doc 2018-08-10
9.5. Modyfikacje OPZ - pak. 25 Lampy Operac. BLOK.doc 2018-08-10
9.6. Modyfikacje OPZ - pak. 33 BLOK aparaty do znieczulenia.doc 2018-08-10
9.7. Modyfikacje OPZ - pak. 40 OIOM laryngoskop.doc 2018-08-10
9.8. Modyfikacje OPZ - pak. 44 BLOK wózek z piątym kołem.doc 2018-08-10
9.9. Modyfikacje Projekt umowy.docx 2018-08-10
9.10. Rysunki konstrukcji dla pak. 25 i 26 konstrukcja stalowa.zip 2018-08-10
10. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców nr 2 z dnia 27.08.2018 r.doc 2018-08-27
10a. Modyfikacja zał. 1 OPZ - pak. 2 .doc 2018-08-27
10b. Modyfikacja pak. 2 Formularz oferty z załącznikie asortymentowo-cen... 2018-08-27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.08.2018.pdf 2018-08-27
11. Odpowiedzi pytania nr 3 z dnia 31.08.2018r -pak. 4, 5, 6, 7, 15, 16,... 2018-08-31
11a. Modyfikacja 31.08.2018 OPZ - pak. 19 Bronchofiberoskop OIOM.doc 2018-08-31
11b. Modyfikacja 31.08.2018 OPZ - pak. 20 Sprzęt RTG BLOK i OIOM.doc 2018-08-31
11c. Modyfikacja 31.08.2018 OPZ - pak. 29 BLOK Artroskop.doc 2018-08-31
11d. Modyfikacja 31.08.2018 OPZ - pak. 21 Centrala i kardiomonitory OIOM... 2018-08-31
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFER... 2018-09-07
12. Odpowiedzi pytania nr 4 z dnia 07.09.2018r -pak. 1, 3, 10, 12, 13, 1... 2018-09-07
12a.. Modyfikacje OPZ - pak. 25 Lampy Operac. BLOK.doc 2018-09-07
12b. Modyfikacja OPZ - pak. 26 BLOK kolumny chir i anest.doc 2018-09-07
12c. Rzut A-7.pdf 2018-09-07
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana terminu skł i otw na 20.09.2018.pdf 2018-09-11
13. Odpowiedzi na pytania nr 5 z dnia 11.09.2018r -pak. 10 zmiana termin... 2018-09-11
Informacja z otwarcia ofert 20.09.2018.pdf 2018-09-21
Skorygowana w pak. 9, 23, 33 Informacja z otwarcia ofert 20.09.2018.pdf 2018-09-24

USŁUGA TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH

Nazwa postępowania: USŁUGA TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-18/18
Termin składania ofert: 01.08.2018, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu nr 594005 2018-07-24
1. SIWZ_18 2018-07-24
2. Zalacznik nr 1 - Formularz cenowy 2018-07-24
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2018-07-24
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2018-07-24
5._Formularz_Oferty 2018-07-24
6. Projekt umowy 2018-07-24
Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.08.2018 2018-08-01
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2018-08-07
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 31 32