Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Konkurs na świadczenia medyczne Oddział i Poradnia Gin-Poł

Nazwa postępowania: Konkurs na świadczenia medyczne Oddział i Poradnia Gin-Poł
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 17.01.2018, godz. 10:00
1. OGŁOSZENIE_O_KONKURSIE_OFERT_(2).doc 2018-01-09
2. SZCZEGÓŁOWE_WARUNKI_KONKURSU 01.2018.doc 2018-01-09
3. Oferta_na_udzelanie_świadczeń_zdrowotnych_KONKURS_2018.doc 2018-01-09
4. Projekt umowy poradnia.doc 2018-01-09
5. Umowa oddział gin pol.doc 2018-01-09

Dostawa artykułów spożywczych: PRZYPRAWY I PRODUKTY POZOSTAŁE

Nazwa postępowania: Dostawa artykułów spożywczych: PRZYPRAWY I PRODUKTY POZOSTAŁE
Numer postępowania: ZOZ.Zp-382-28/17
Termin składania ofert: 03.01.2018, godz. 12:40
Ogłoszenie nr 635592.docx 2017-12-22
1._SIWZ_Przyprawy i prod. pozostałe_28_17 - Kopia.doc 2017-12-22
2._Oferta_cenowa_28_17_-_zał._1.xls 2017-12-22
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2.doc 2017-12-22
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3.doc 2017-12-22
5._Formularz_Oferty_28_17.doc 2017-12-22
6._Projekt_umowy_28_17-1.doc 2017-12-22
Informacje_z_otwarcia_ofert_z_dnia_03.01.2018r..pdf 2018-01-03
Zawiadomienie o wyborze oferty 28_17.pdf 2018-01-05

Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich w trybie z. o c.

Nazwa postępowania: Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich w trybie z. o c.
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-26/17
Termin składania ofert:
Informacje_z_otwarcia_ofert_z_dnia_20.12.2017 2017-12-21
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 2017-12-29
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 27 28