Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Przetargi

Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej II

Nazwa postępowania: Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej II
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-7/18
Termin składania ofert: 26.03.2018, godz. 12:40
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-16
1. SIWZ 7 -18 2018-03-16
2. Załącznik nr 1 Oferta cenowa 7_18 2018-03-16
3. Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2018-03-16
4. Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2018-03-16
5. Formularz Oferty 2018-03-16
6. Projekt umowy 2018-03-16

Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety

Nazwa postępowania: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-06/18
Termin składania ofert: 20.03.2018, godz. 12:40
Ogłoszenie nr 526991 2018-03-09
1._SIWZ_Art.spozywcze_06_18_-_Kopia 2018-03-09
2._Oferta_cenowa_06_18_-_zał._1 2018-03-09
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2018-03-09
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2018-03-09
5._Formularz_Oferty_06_18 2018-03-09
6._Projekt_umowy_06_18 2018-03-09

Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie: Oddziały...

Nazwa postępowania: Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie: Oddziały Szpitalne, ZPO, POZ, Poradnie, badania, PRM, konsultacje, opis zdjęć
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 09.03.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia medyczne 2018-03-01
Szczegółowe warunki konkursu na świadczenie medyczne 2018-03-09
Oferta FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA 2018-03-01
1. projekt badania tomografii komputerowej 2018-03-01
2. projekt opis badań USG. USG Dopller 2018-03-01
3. projekt umowy USG położnicze 2018-03-01
4. projekt umowy badania endoskopowe 2018-03-01
5. projekt umowy konsultacje 2018-03-01
6. projekt umowy lekarze PRM 2018-03-01
7. projekt umowy Oddzial Anestozjologii i Intensywnej Terapii 2018-03-01
8. projekt umowy oddzial neonatologii 2018-03-01
9. projekt umowy oddział chirurgii 2018-03-01
10. Projekt umowy oddział ortopedia 2018-03-01
11. projekt umowy odział wewnętrzny z pododz. 2018-03-01
12. projekt umowy pielegniarki, ratownicy PRM 2018-03-01
13. projekt umowy poradnia 2018-03-01
14. projekt umowy POZ lekarze 2018-03-01
15. projekt umowy POZ pielegniarka 2018-03-01
16. projekt umowy POZ ratownik 2018-03-01
17. Projekt umowy ZPO 2018-03-01
18. projekt opis badań rtg, 2018-03-01
MODYFIKACJA
2._MODYFIKACJA projekt_opis_badań_USG._USG_Dopller.doc
3._MODYFIKACJA projekt_umowy__USG_położnicze.doc
4._MODYFIKACJA projekt_umowy_badania_endoskopowe.doc
5._MODYFIKACJA projekt_umowy_konsultacje.doc
6._MODYFIKACJA projekt_umowy_lekarze_PRM.doc
7._MODYFIKACJA projekt_umowy_Oddzial_Anestozjologii_i_Intensywnej_Terapi...
8._MODYFIKACJA projekt_umowy_oddzial_neonatologii.doc
9._MODYFIKACJA projekt_umowy_oddział_chirurgii.doc
10._MODYFIKACJA Projekt_umowy_oddział_ortopedia.doc
11._MODYFIKACJA projekt_umowy_odział_wewnętrzny_z_pododz..doc
12._MODYFIKACJA projekt_umowy_pielegniarki___ratownicy_PRM.doc
13._MODYFIKACJA projekt_umowy_poradnia.doc
14._MODYFIKACJA projekt_umowy_POZ_lekarze (1).doc
15._MODYFIKACJA projekt_umowy_POZ_pielegniarka.doc
16._MODYFIKACJA projekt_umowy_POZ_ratownik.doc
17._MODYFIKACJA Projekt_umowy_ZPO.doc
18._MODYFIKACJA projekt_opis_badań_rtg_.doc

Dostawa implantów ortopedycznych II wraz z udostępnieniem...

Nazwa postępowania: Dostawa implantów ortopedycznych II wraz z udostępnieniem instrumentarium
Numer postępowania: ZOZ.ZP-382-4/18
Termin składania ofert: 23.02.2018, godz. 13:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-15
1. SIWZ_4_18 2018-02-15
2._Zał._nr_1_-_Formularz_cenowy 2018-02-15
3._Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-Załącznik_nr_2 2018-02-15
4._Oswiadczenie-z-art-24-ust-1-pkt_23_ustawy-Pzp-Załącznik_nr_3 2018-02-15
5._Formularz_Oferty 2018-02-15
6. Projekt umowy 2018-02-15
7. Odpowiedzi_na_pytania 2018-02-20
Informacja_z_otwarcia_ofert_z_dnia_23.02.2018 2018-02-23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-03-05
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 28 29