Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Strzyżowie


Oferty pracy

Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie:

 
Konkurs na stanowisko Zastepcy Dyrektora ds. lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie
 
Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie


Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie pilnie zatrudni lekarzy do pracy:
  • na Oddziale Chirurgii,
  • w Poradni Chirurgii Ogólnej,
  • na Oddziale Pomocy Doraźniej,
  • na Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii,
  • w Poradni Okulistycznej

Warunki płacy i formy zatrudnienia do uzgodnienia.


Kontakt:
  • 38-100 Strzyżów, ul. Dąbrowskiego 10
  • Telefon: 17 2774346, 17 2774345,
  • E-mail: kadry@zozstrzyzow.pl